Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

Medlemsavgiften för år 2023 är 110 kr och kan sättas in på plusgiro 11 10 35-2, med avsändarens namn, adress och gärna mail-adress.

Vår Facebookgrupp heter Lundabygdens Fågelklubb och finns på

https://www.facebook.com/groups/696378263895273/

Kontakt: Lars G R Nilsson 070-69 65 180 larsgr53@gmail.com

---------------

Samlingsplats för exkursionerna, om inget annat anges, är P-platsen vid Sölvegatan 22 F, Lund
(strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via Ole Römers väg)

(Mer info om exkursionerna finner du i medlemstidningen RÅKAN)

---------------

PROGRAM för våren 2023

SÖNDAG 15 jan. Lunds reningsverk.
Samling kl 09 vid busshållplatsen i Värpinge by.
Ledare Monica Pedersen 0735 506147

SÖNDAG 12 febr. Falsterbonäset
Samling kl 08 på parkeringen Sölvegatan 22 F.
Ledare Dan Hammarlund 0730 628567

SÖNDAG 26 mars. Skånes västkust
Samling kl 09 på parkeringen Sölvegatan 22 F.
Ledare Olle Holst 0705 212707

13 – 17 april. Fåglar i Närke
Anmälan till Olle Holst 0705 2127 07.

TISDAG 18 april. Fågelmorgon i Botan.
Samling kl 06 Tunavägen vid Botans norra infart. Avslut kl 08
Ledare Göran Pettersson 0729 935577

SÖNDAG 23 april. Barsebäck
Samling kl 07 på parkeringen Sölvegatan 22 F.
Ledare Anna Åkesson 0703 095337

ONSDAG 3 maj. Vombsänkan
Samling kl 18.30 på parkeringen Sölvegatan 22 F.
Ledare Dan Hammarlund 0730 628567

ONSDAG 17 maj. Fågelmorgon i Botan.
Samling kl 06 Tunavägen vid Botans norra infart. Avslut kl 08.
Ledare Göran Pettersson 0729 935577

SÖNDAG 21 maj Kristianstads vattenrike
Samling kl 06 på parkeringen Sölvegatan 22 F. v
Ledare Johnny Jönsson 0767 620042

SÖNDAG 28 maj. Falsterbo
Samling kl 06 parkeringen Sölvegatan 22 F.
Ledare Anders Hansson 0733 392282

TORSDAG 1 juni Nöbbelövs mosse
Samling kl 18 vid mossens sydvästra hörn vid Nöbbelövs bygata
Ledare Monica Pedersen 0735 506147

SÖNDAG 11 juni Rönneholms mosse och Gäddängen
Samling kl 06 på parkeringen Sölvegatan 22 F.
Ledare Anna Åkesson 0703 095337

SÖNDAG 9 juli. Fjärilar i Vomdsänkan
Samling kl 10 på Parkeringen Sölvegatan 22 F.
Ledare Staffan Nilsson 0738 433494