Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

Medlemsavgiften för år 2022 är 110 kr och kan sättas in på plusgiro 11 10 35-2, med avsändarens namn, adress och gärna mail-adress.

Vår Facebookgrupp heter Lundabygdens Fågelklubb och finns på

https://www.facebook.com/groups/696378263895273/

Kontakt: Lars G R Nilsson 070-69 65 180 larsgr53@gmail.com

---------------

PROGRAM för våren 2022

(Mer info om exkursionerna finner du i medlemstidningen RÅKAN)


Samlingsplats för exkursionerna, om inget annat anges, är P-platsen vid Sölvegatan 22 F, Lund
(strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via Ole Römers väg)


Vi följer gällande rekommendationerna för Corona.
Kom i egen bil. Ingen samåkning.


SÖNDAG 23 januari – Lunds reningsverk
föranmälan till Staffan Nilsson 0738 433 494
Samling kl. 09 vid busshållplatsen i Värpinge by

SÖNDAG 20 februari – Västkusten
föranmälan till Olle Holst 0705 21 27 07
Samling kl 09

SÖNDAG 20 mars – Klagshamn
föranmälan till Olle Holst 0705 21 27 07
Samling kl 08

SÖNDAG 3 april – Vombsänkan
föranmälan till Dan Hammarlund 0730 62 85 67
Samling kl 08

ONSDAG 20 april, 4 maj, 18 maj – Botan, Lund
föranmälan till Göran Pettersson 0729 93 55 77
Samling kl 06. Avslut kl 08 Samlingsplats vid Botans norra infart, Tunavägen

ONSDAG 11maj – Nöbbelövs mosse
föranmälan till Monica Pedersen 0735 50 61 47
Samling kl 18 vid p-platsen i sydvästra hörnet av mossen vid Nöbbelövs bygata.

SÖNDAG 22 maj – Äspet, Hercules, Håslöv
föranmälan till Johnny Jönsson 0767 62 00 42
Samling kl 06

SÖNDAG 29 maj – Falsterbo
föranmälan till Anders Hansson 0733 39 22 82
Samling kl 06

SÖNDAG 10 juli – Fjärilar i nordost
föranmälan till Staffan Nilsson 0738 43 34 94
Samling kl 09. Alternativt på Kvantums parkering på Vallgatan 30 i Åhus, kl 10

---------------