Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

Medlemsavgiften för år 2022 är 110 kr och kan sättas in på plusgiro 11 10 35-2, med avsändarens namn, adress och gärna mail-adress.

Vår Facebookgrupp heter Lundabygdens Fågelklubb och finns på

https://www.facebook.com/groups/696378263895273/

Kontakt: Lars G R Nilsson 070-69 65 180 larsgr53@gmail.com

---------------

Samlingsplats för exkursionerna, om inget annat anges, är P-platsen vid Sölvegatan 22 F, Lund
(strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via Ole Römers väg)

(Mer info om exkursionerna finner du i medlemstidningen RÅKAN)

---------------

PROGRAM för hösten 2022

SÖNDAG 21 augusti - Åhus, vadarexkursion till Äspet
Anna Åkesson 0703 095337. Samling kl. 07

TORSDAG 25 augusti - Kväll vid Krankesjön
Dan Hammarlund 0730 628567. Samling kl. 18

LÖRDAG 17 september - Botan, kulturnatten kl. 10-12
Fågelguidning med berättelser och fågelpoesi.
Helena Heyman 0736 189668
Monica Pedersen 0735 506147.
Samling i Botan kl. 10 vid växthusentrén.

SÖNDAG 25 september - Skånes västkust
Johnny Jönsson 0767 620042. Samling kl. 08

FREDAG – SÖNDAG 14 – 16 oktober - Öland
Anmälan senast 15 september.
Olle Holst 0705 212707 eller olle.holst54@gmail.se

SÖNDAG 6 november - vindexkursion
Dan Hammarlund 0730 628567. Samling kl. 08

SÖNDAG 4 december - örn- och gåsexkursion
Anders Hansson 0733 392282. Samling kl. 09

---------------

PROGRAM för våren 2023


SÖNDAG 15 januari – Lunds reningsverk
Monica Pedersen 0735 506147. Samling vid busshållplatsen i Värping by kl. 09