Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

Medlemsavgiften för år 2024 är 110 kr och kan sättas in på plusgiro 11 10 35-2, med avsändarens namn, adress och gärna mail-adress.

Vår Facebookgrupp heter Lundabygdens Fågelklubb och finns på

https://www.facebook.com/groups/696378263895273/

Kontakt: Lars G R Nilsson 070-69 65 180 larsgr53@gmail.com

---------------

Samlingsplatsen för exkursionerna, om inget annat anges, är P-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund, strax väster om Ekologihuset och Biologihuset, med infart från Tornavägen.

(Mer info om exkursionerna finner du i medlemstidningen RÅKAN)

---------------

PROGRAM för våren 2024

Söndag 14 januari – LUNDS RENINGSVERK
Exkursionsledare: Monica Pedersen 0735 506147
Samling: kl. 09 vid busshållplatsen i Värpinge by.

Söndag 25 februari – SYDVÄSTSKÅNE
Exkursionsledare: Dan Hammarlund 0730 628567
Samling: kl. 08 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund.

Söndag 17 mars – KRANKESJÖN
Exkursionsledare: Göran Pettersson 0729 935577
Samling: kl. 07 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund.

Onsdag 20 mars – ÅRSMÖTE
Ekologihuset i Lund, Röda rummet kl 19.00. Avslutas med föredrag om Argentina av Göran Pettersson.

Torsdag – måndag 11–15 april HELGEXKURSION TILL VÄSTERGÖTLAND
Exkursionsledare: Olle Holst 0705 21 27 07 eller olle.holst54@gmail.se
Föranmälan till exkursionsledaren senast den 10 mars.

Torsdag 18 april Tisdag 30 april • Onsdag 8 maj • Måndag 20 maj FÅGELMORGON I BOTAN
(30 april inställt p.g.a. Botan stängt på Valborg)
Exkursionsledare: Göran Pettersson 0729 935577
Samling: kl. 06 Tunavägen i Lund, vid den norra infarten till Botan.Avslut kl. 08 OBS!

Söndag 28 april – LÖDDESNÄS OCH SALVIKEN
Exkursionsledare: Anna Åkesson 0703 095337
Samling: kl. 08 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund.

Söndag 19 MAJ – VATTENRIKET
Exkursionsledare:Johnny Jönsson 0767 620042
Samling: kl. 06 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund.

Söndag 26 maj – FALSTERBO
Exkursionsledare:Anders Hansson 0733 392282
Samling kl. 06 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund.

Söndag 9 juni – SKARHULTS ÄNGAR
Exkursionsledare: Anna Åkesson 0703 095337
Samling: kl. 06 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund.

Söndag 7 juli – FJÄRILSEXKURSION
Exkursionsledare: Staffan Nilsson 0738 433494
Samling kl. 09 vid p-platsen vid Naturvetarvägen 2 i Lund

Väl mött i markerna!

Helena Heyman, ordförande

Kontakt: helena.heyman@telia.com