Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

För att bli medlem insättes årsavgiften 70 kr på plusgiro 11 10 35-2,

med avsändarens namn och adress angivet.

Kontakt: lgrn@bredband.net

---------------

LFK:s FÅGELEXKURSIONER


December 2016


4 dec Gåsexkursion 09:00. Samling Sölvegatan 22 f (den gamla samlingsplatsen).

26 dec Annandagsskådning 09:00. Ny samlingsplats, se nedan!

---------------

Våren 2017


22 jan Måkläppen 09:00

12 feb Lunds reningsverk. Samling vid slutet av Åkerlund o Rausings väg 09:00

26 feb Husie mosse med flera andra Malmölokaler 09:00

19 mars Krankesjön 07:00

Torsdag 23 mars Årsmöte i Röda rummet på Ekologihuset kl 19:00. Föredrag av Göran Pettersson och Peter Johansson "Snöleoparder i Ladakh"

23 april Västkusten 06:00

Torsdag 4 maj Nöbbelövs mosse. Samling vid 4 H-gården 18:00

7 maj Fågelskådningens dag. Guide i Fågeltornet i Silvåkra 8-12:00. Ingen samåkning

Torsdag 11 maj Botan 06-08:00. Samling vid Botans entré vid Tunavägen

14 maj Falsterbo 06:00

Torsdag 18 maj Vombsänkan 18:00

21 maj Råby hällor 04:00

23 juli Fjärilar i Vombsänkan 09:00

 

Om inget annat anges gäller samling för samåkning Naturvetarvägen 2, strax väster om Biologihuset i Lund. Se länk.