Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

För att bli medlem insättes årsavgiften 90 kr på plusgiro 11 10 35-2,

med avsändarens namn och adress angivet.

Kontakt: lgrn@bredband.net

---------------

LFK:s FÅGELEXKURSIONER


Hösten 2017


23/7 Fjärilar i Vombsänkan 09:00

27/8 Vadare i sydväst 08:00

17/9 Falsterbo 07:00

1/10 Sövdesjön runt 08:00

15/10 Vindexkursion eller Västkusten 08:00

29/10 Vindexkursion (OBS normaltid) 07:00

12/11 Örn 09:00

3/12 Gåsexkursion 09:00

26/12 Annandagsexkursion 09:00

---------------

Våren 2018


14/1 Lunds Reningsverk 09:00

11/2 Var är fåglarna? 08:00

4/3 Nordvästskåne 08:00

18/3 Krankesjön 07:00

8/4 Kåseberga 06:00

6/5 Fågelskådningens dag. Silvåkratornet. 08-12:00
Ingen organiserad samåkning

15/5 tisdag Nöbbelövs mosse 19:00
Obs! Samlingsplats i sydvästra hörnet av mossen vid Nöbbelövs bygata intill Gunnesbos 4 H-gård

20/5 Falsterbo 06:00

3/6 Gyllingexkursion i Vombsänkan 05:00

15/7 Fjärilar i Vombsänkan 09:00

 

Om inget annat anges gäller samling för samåkning Naturvetarvägen 2, strax väster om Biologihuset i Lund. Se länk.