Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

Medlemsavgiften för år 2021 är 110 kr och kan sättas in på plusgiro 11 10 35-2, med avsändarens namn, adress och gärna mail-adress.

Vår Facebookgrupp heter Lundabygdens Fågelklubb och finns på

https://www.facebook.com/groups/696378263895273/

Kontakt: Lars G Nilsson 070-69 65 180 larsgr53@gmail.com

---------------

PROGRAM för hösten 2021 och början våren 2022

(Mer info om exkursionerna finner du i medlemstidningen RÅKAN)


Samlingsplats för exkursionerna, om inget annat anges, är P-platsen vid Sölvegatan 22 F, Lund
(strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via Ole Römers väg)


Vi följer gällande rekommendationerna för Corona.
Kom i egen bil. Ingen samåkning.


Söndag 22 augusti – VADAREXKURSION
Föranmälan till exk.ledaren Dan Hammarlund 073 062 85 67
Samling kl. 07.

Torsdag 9 september – NÖBBELÖVS MOSSE
Föranmälan till exk.ledaren Dan Hammarlund 073 062 85 67
Samling kl.18 vid parkeringen vid Nöbbelövs mosse.

Söndag 26 september – SKÅNES VÄSTKUST
Föranmälan till exk.ledaren Johnny Jönsson 076 762 00 42
Samling kl. 08.

Söndag 3 oktober - SÖVDESJÖN RUNT
Föranmälan till exk.ledaren Göran Pettersson 072 993 55 77
Samling kl. 08.

Söndag 24 oktober – NORDVÄSTSKÅNE
Föranmälan till exk.ledaren Olle Holst 070 521 27 07
Samling kl. 08.

Söndag 7 november – VINDEXKURSION
Föranmälan till exk.ledaren Monica Pedersen 073 550 61 47
Samling kl 08.

Söndag 5 december – ÖRN- OCH GÅSEXKURSION
Föranmälan till exk.ledaren Anders Hansson 073 339 22 82
Samling kl. 09.

2022 Söndag 23 januari – LUNDS RENINGSVERK
Föranmälan till exk.ledaren Staffan Nilsson 073 843 34 94
Samling kl 09 vid busshållplatsen i Värpinge by

---------------