Välkommen till Lundabygdens Fågelklubb,

en ideell förening med syfte att främja fågelskådning och fågelskydd i Lundabygden.

 Föreningen anordnar exkursioner till olika lokaler beroende på årstid och ger ut medlemstidningen Råkan två gånger per år.

Medlemsavgiften för år 2023 är 110 kr och kan sättas in på plusgiro 11 10 35-2, med avsändarens namn, adress och gärna mail-adress.

Vår Facebookgrupp heter Lundabygdens Fågelklubb och finns på

https://www.facebook.com/groups/696378263895273/

Kontakt: Lars G R Nilsson 070-69 65 180 larsgr53@gmail.com

---------------

Samlingsplats för exkursionerna, om inget annat anges, är P-platsen vid Sölvegatan 22 F, Lund
(strax öster om Ekologihuset, med infart från öster via Ole Römers väg)

(Mer info om exkursionerna finner du i medlemstidningen RÅKAN)

---------------

PROGRAM för hösten 2023

SÖNDAG 20 augusti – Åhus
Ledare: Anna Åkesson 0703 095337
Samling kl 07

LÖRDAG 16 september – Fågelprat i Botan med poesi och berättelser.
Ledare: Helena Heyman 0736 189668 och Monica Pedersen 0735 506147
Samling vid växthusets ingång kl 10. Avslutning kl 12.

SÖNDAG 17 september – Skånes västkust
Ledare: Johnny Jönsson 0767 620042
Samling kl 08

SÖNDAG 1 oktober – Vomb/Krankesjön
Ledare: Jonny Jönsson 0767 620042
Samling kl 08

TORSDAG – MÅNDAG 5 – 9 oktober – Jylland, Schleswig/Holstein
Ledare: Olle Holst 0705 212707. Anmäl dig i god tid!
SÖNDAG 22 oktober – Ringsjön
Ledare: Anna Åkesson 0703 095337
Samling kl 08

SÖNDAG 29 oktober – Lunds reningsverk
Ledare: Staffan Nilsson 0738 433494
Samling kl 08 vid busshållplatsen i Värpinge by.

SÖNDAG 12 november – Vindexkursion
Ledare: Dan Hammarlund 0730 628567
Samling kl 08

SÖNDAG 3 december – Örn- och gåsexkursion
Ledare: Anders Hansson 0733 392282
Samling kl 09

PROGRAM för våren 2024


SÖNDAG 14 januari – Lunds reningsverk
Ledare: Monica Pedersen 0735 506147
Samling kl 09 vid busshållplatsen i Värpinge by.